Outplacement

Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen, die in opdracht van een werkgever, door de dienstverlener (outplacementbureau), individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden, of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

Wie heeft recht op zo'n outplacementbegeleiding?

Op basis van CAO 82 zijn werkgevers sinds 5 oktober 2002 verplicht outplacement voor te stellen aan medewerkers die ouder zijn dan 45 jaar en het bedrijf moeten verlaten. Het recht op outplacement werd recentelijk in het kader van het eenheidstatuut veralgemeend naar al wie recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken. Voor de andere medewerkers, die buiten de wettelijke verplichting vallen, kan outplacement spontaan worden aangeboden door de werkgever, bijvoorbeeld als onderdeel van de ontslagregeling. In dit geval is CAO 51 van toepassing. Wij staan open voor al uw vragen met betrekking tot het eenheidsstatuut en zorgen graag voor advies op maat.

Onze aanpak

Wanneer er sprake is van een ontslag, kunnen wij adviseren op vlak van outplacementbegeleiding. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van wetgeving. Bij opstart van het outplacement wordt er een intake gesprek georganiseerd met de ex-werknemer, waarin de outplacementprocedure besproken wordt.